Домашка

Count of beer:

Количество пиво:

21

Middle price:

Средняя цена:

1.78 y.e.