Америка

Count of beer:

Количество пиво:

57

Middle price:

Средняя цена:

6.76 y.e.