Данія

Count of beer:

Количество пиво:

11

Middle price:

Средняя цена:

3.28 y.e.