Нідерланди

Count of beer:

Количество пиво:

31

Middle price:

Средняя цена:

2.33 y.e.