Швеція

Count of beer:

Количество пиво:

5

Middle price:

Средняя цена:

7.83 y.e.