Krombacher weizen (Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co.)

Krombacher weizen

Added: 3 May 2014

Germany / Германия

  • Main color Основной цвет: Белый
  • Main image Основная картинка: Герб
  • Text on the cap Текст на крышке: Krombacher weizen
  • Arrows Стрелки: None
  • Brewery Пивоварня: Krombacher Gruppe