Пивная пробка Cruzcampo Cerveza Desde 1904 из Испании

Cruzcampo Cerveza Desde 1904

Added: 1 March 2021

Spain / Испания

  • Main color Основной цвет: Синий
  • Text on the cap Текст на крышке: Cruzcampo Cerveza Desde 1904
  • Arrows Стрелки: None
  • Brewery Пивоварня: Cruzcampo