Космополітъ

Космополітъ

Country:

Країна:

Ukraine

Count of caps:

Кількість корок:

0 caps

Count of posts:

Кількість постів:

4 posts

All beers what I have tested by Космополітъ:

Все пиво, яке я спробував від Космополітъ:

  • Clear filter
  • Wheat Beer - Hefeweizen
  • Pilsner - Other
  • Mild - Other
  • Stout - Irish Dry